Meny


Kontroller vinkelen mot frontruten

Vinkelen gir ikke bare gummien i viskerbladet en mulighet til å vende korrekt begge veier, den påvirker til og med viskeeffektiviteten betydelig. Man pleier å si at en korrekt vinkel skal være rundt 90 grader mot ruten. Dette er ikke noe som vanligvis trenger å justeres, så lenge vinkelen ikke har endret seg med tiden.

Rengjør ruten

Rengjør ruten ordentlig, gjerne med en rødsprit for å få bort eventuelle belegg. Belegg (for eksempel: voksrester fra maskinvask) gir en ru overflate som er vanskelig å arbeide for et nytt viskerblad, som har en «hvassere» gummi sammenlignet med et gammelt og slitt et.

Kontroller viskerarmens funksjon

Kontroller deretter at viskerarmen ikke går tregt eller har dårlig trykk. Dette kan føre til at viskerarmen ikke trykker ned viskerbladet korrekt på midten. Smør viskerarmene om de går tregt. Skulle det vise seg at viskerarmen har mistet spenst/trykk (den føles slapp), går det an å forsiktig myke opp den nyere typen av viskerblader (flatblade) ved å bøye det i u-bue bakover. Hold lengst ut på begge endene, unngå å knekke bladet med en voldsom bevegelse.