Meny

Om Swewip

Vi tror på fremtiden

- gjør det du også!

Vi på Swewip tar vare på miljøet, gjennom stadig å utvikle arbeidet vårt mot et bedre miljø. Vi benytter oss av smidige smidige innpakningen, med bare det aller nødvendigste for at kunden skal få friske og hele viskerblader uten å sløse med emballasjemateriale. Vi forsøker alltid å tenke på hvordan vi leverer produktene samt hvordan de pakkes inn, for å sørge for det beste for miljøet.

Slik bør du kildesortere viskerblader:

Alternativ 1 (anbefalt)

I hel utførelse er produktet sammensatt av tre materialer, to brennbare og ett ikke-brennbart (metall). Derfor anbefaler vi deg spesielt å dele viskerbladet og skille brennbart (plast/gummi) fra ikke brennbart (metall).

Alternativ 2

For deg som synes at det er komplisert å utføre alternativ 1, bør du sortere viskerbladene som brennbart materiale. Normalt forekommer en viss del metall i den brennbare delen f.eks. spiker og beslag på paller etc. - etter brenning ligger metallet igjen som metallslagg og gjenvinnes siden til nye metallprodukter.

Alternativ 3

Det siste alternativet er det verste av de tre, men betydelig bedre enn at viskerbladene havner på et sted der de absolutt ikke skal være; i naturen. Dette alternativet er utsortert deponi, der viskerbladene havner på søppelfyllingen via søppelkassen eller lignende.

Takk for at du tar vare på miljøet.